Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 53, 2002

Janja ŽELEZNIKAR

Graščina v Polhovem Gradcu

Izvleček

V graščini-dvorcu v Polhovem Gradcu je potekalo zaščitno arheološko izkopavanje v letih 1991 in 1992. Odkriti so bili ostanki temeljev starejših gradbenih faz dvorca in arheološko gradivo, ki se je ohranilo večinoma v zasutjih in premešanih plasteh vkopov. Definirali smo osem gradbenih faz, ki jih datiramo v čas od 14. do 18. stoletja. Stavbna analiza temelji na analizi pisnih virov, umetnostnozgodovinski analizi zidov in časovni opredelitvi arheoloških najdb. V fondu arheološkega gradiva se je ohranilo večinoma kuhinjsko posodje, v manjši meri pa namizno, glazirano in slikano posodje, tudi tuje provenience. Med najdbami je nekaj steklenih predmetov, trije novci ter svinčena plomba.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh