Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 57, 2006

László BARTOSIEWICZ

Živalski ostanki iz srednjeveškega naselja Otok (Gutenwerth) blizu Dobrave pri Škocjanu, Slovenija

Izvleček

Predstavljena študija je analiza 452 živalskih kosti iz dveh predelov srednjeveškega naselja Otok (Gutenwerth), časovno umeščenih v 12.-14. stoletje. Gradivo je bilo zbrano pred več kot 30 leti, ko so pobirali predvsem cele, izredne primerke. Kljub sicer skromnemu številu najdb pa razpoložljiv vzorec vendarle vsebuje zelo kvalitetno arheozoološko in kulturno– zgodovinsko informacijo. Čeprav kvantitativnega razmerja med različnimi vrstami domačih živali ni bilo mogoče podrobneje analizirati, so posamezne najdbe ponudile veliko podatkov o uživanju mesa, srednjeveški govedoreji, obrtni dejavnosti (predvsem strojenju) in deformacijah na kosteh, ki so verjetno povezane z izkoriščanjem vlečne moči živali. V povezavi s slednjim so od arheoloških izkopanin pomembne najdbe konjskih in volovskih podkev. Kljub skromni velikosti vzorca ta ponuja zgoščeno zoološko informacijo, ki je nepogrešljiva pri interpretaciji sočasnih zgodovinskih virov.

Ključne besede: Otok (Gutenwerth), Dobrava pri Škocjanu, Slovenija, srednji vek, uživanje mesa, velikost/masa goveda, vlečna moč, strojenje, podkovanje

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh