Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 57, 2006

Andreja DOLENC VIČIČ:

Neobjavljena Winklerjeva in Abramićeva raziskovanja Petovione

Izvleček

Članek obravnava naključno najdbo s konca 19. st. in rezultate dveh neobjavljenih izkopavanj v prvi polovici 20. st. na Ptuju. Vsa tri najdišča ležijo na območju rimskega mesta Poe– tovio. V prvem primeru gre za najdbo domnevno rimskih naselbinskih ostankov z jugovzhodnega roba naselbine na levem bregu Drave. Sledi izkopavanje skupine grobov in grobne arhitekture (2.-3./4. st.) ob cesti proti Savariji - z začetka vzhodnega grobišča Petovione, prav tako na levem bregu. Kot tretje so predstavljene raziskave razkošne rimske stavbe ter ostankov zgodnje in poznoantičnega grobišča ob trasi omenjene ceste - z začetka vzhodne, obrtniške četrti Petovione..

Ključne besede: Ptuj, Petoviona (Poetovio), zgodovina raziskovanj, Hans Winkler, Mihovil Abramić, topografija, trasa rimske ceste proti Savariji, vzhodno grobišče, vzhodna (obrtniška) četrt, razkošna rimska stavba

Celotno besedilo (pdf)
Priloga 1 (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh