Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 57, 2006

Christoph GUTJAHR

Kirchberg pri Deutschfeistritzi, okraj Graz/Gradec - okolica, Štajerska - zgodnjesrednjeveško gradišče?

Izvleček

Leta 1949 je opravil Štajerski deželni muzej Joanneum arheološko izkopavanje na Kirchbergu pri Deutschfeistritzi (občina Deutschfeistritz, okraj Graz/Gradec - okolica), ki leži približno 20 km severno od Graza/Gradca ob stiku doline Übelbacha z dolino Mure. Ta so prinesla doslej najobsežnejše najdbe z neke zgodnjesrednjeveške naselbine na Štajerskem. Vzdolž doline Übelbacha k prelazom preko Gleinalp v zgornjo dolino Mure poteka pomembna pot, ki je bila gotovo pomembna tudi v zgodnjem srednjem veku. Članek objavlja izvide in najdbe starih izkopavanj ter na kratko nakaže njihov velik pomen za zgodnji srednji vek Štajerske. Na podlagi dokumentacije je mogoče sklepati, da so odkopali stavbo, ki je domnevno obsegala pet prostorov. Več ognjišč in najdbe železne žlindre nakazujejo, da je šlo za prostor, kjer so predelovali železo. Večina odlomkov lončenine pripada 8.-11. stoletju, težišče bi lahko bilo na 9. stoletju. Našli so tudi odlomke statvenih uteži, dveh vretenc, nože s trnastim nasadiščem, koščeno orodje (npr. šilo, igla), železen ključ, ostrogo s ploščicama in zakovicama (8. stoletje), bruse, železno žlindro in dva nedoločljiva bronasta predmeta. Zaradi edine doslej poznane zgodnjesrednjeveške kovačnice na Štajerskem in ustreznih najdb je zelo verjetno, da je na Kirchbergu pri Deutschfeistritzi obstajal sedež gospostva (osrednji grad).

Ključne besede: Avstrija, Deutschfeistritz, Kirchberg, zgodnji srednji vek, grad, lončenina, kovačnica, ostrogaa, orožje, mahaira

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh