Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 57, 2006

Saša DJURA JELENKO in Julijana VISOČNIK

Rimski kamniti spomeniki slovenske Koroške

Izvleček

V članku so obravnavani vsi dosedaj znani rimski kamniti spomeniki z današnje slovenske Koroške: iz Mežiške, Dravske in Mislinjske doline. Prevladujejo spomeniki iz naselbine Stari trg pri Slovenj Gradcu / Kolaciona (Colatio), z izkopavanja dr. Hansa Winklerja v letih 1909-1912 in iz grobišča Zagrad pri Prevaljah. Celotno območje je spadalo pod upravo Celeje (Celeia). Kamni so razvrščeni geografsko, po vrstnem redu, kot ga uvajajo Arheološka najdišča Slovenije (ANSl) iz leta 1975.

Ključne besede: slovenska Koroška, Norik, antika, rimska poselitev, kipi, reliefi, napisni kamni, epigrafika

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh