Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 57, 2006

Boštjan ODAR

Lokostrelec iz Karnija

Izvleček

Poznoantični prebivalci utrdbe Carnium so na ravnici ob sotočju Save in Kokre celo 6. stoletje pokopavali svojce ali bližnje. Velik del grobišča je bil izkopan na koncu 19. in v začetku 20. stoletja. 26. 7. 1900 je Jernej Pečnik izkopal izjemen grob bojevnika z mečem, 23 puščičnimi ostmi, kavljem za tul in dvema dolgima nožema. Zgolj napadalna bojevniška oprema v tem grobu kaže na poseben bojevniški položaj pokojnega. Vse puščične osti so bile namenjene prebijanju zaščitne opreme, lamelnih oklepov in verižnih srajc. Posebej zanimive so trikrilne osti s piramidastim vrhom, ki jih povezujem z bizantinsko oborožitvijo, in trije novi tipi puščičnih osti, ki zaenkrat nimajo sočasnih primerjav iz pozne antike.

Bojevnik, ki je pripadal višjemu družbenemu sloju, se je s temi puščicami lahko opremil v času zavezništva Langobardov z Bizantinci. Bojevnika, lokostrelca z mečem in nožema so verjetno pokopali v drugi polovici 6. stoletja.

Ključne besede: Karnij - Kranj, Slovenija, druga polovica 6. st., grob bojevnika, lokostrelec, meč, saks, puščične osti, kavelj za tul

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh

>