Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 57, 2006

Primož PAVLIN:

Srednjebronastodobni levoročni jezičastoročajni srpi in meč iz Ljubljanice

Izvleček

V članku so obravnavani trije bronasti levoročni jezičasto– ročajni srpi in meč, ki so bili najdeni v Ljubljanici. Srpi se tipološko ločijo po prehodu iz ročaja v rezilo, po širini rezila in po preseku rezila. Imajo dobre primerjave v naselbinskih najdbah v Padski nižini in v madžarskem depoju iz srednje bronaste dobe. Kalup iz Italije kaže na tamkajšnje poreklo izdelave levoročnih srpov.

Meč sodi v skupino kratkih mečev tipa Sauerbrunn.

Ključne besede: Slovenija, Ljubljanica, severna Italija, srednja bronasta doba, srp, kalup, meč tipa Sauerbrunn

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh