Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 57, 2006

Ivica PULJIĆ in Ante ŠKEGRO

Sarsenterska škofija

Izvleček

Omembo sarsenterske škofije najdemo v aktih druge salonitanske sinode, ki je potekala pod vodstvom salonitanskega nadškofa Honorija II. (528-547) leta 533 v Saloni. Na tej sinodi so bile ustanovljene nove škofije v Sarsenteru, Mukuru in Ludru (in Sarsentero, Muccuro et Ludro) in posvečeni njihovi škofi. Mnenja predhodnih piscev, ki so se ukvarjali s sarsentersko škofijo, se precej razlikujejo, avtor tega članka pa meni, da moramo središče sarsenterske škofije - Sarsenterum (Sarsiteron) iskati v ostankih antične urbane naselbine v Stolcu. Ta naselbina s svojo velikostjo in pomenom prevladuje med ostalimi antičnimi naselbinami na širšem območju spodnje Neretve, z izjemo Narone.

Ključne besede: rimska Dalmacija, zgodnje krščanstvo, Sarsenterum (Sarsiteron), sarsenterska škofija

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh