Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 59, 2008

Mihael BUDJA in Dimitrij MLEKUŽ:

Poplavna ravnica Ižice in prazgodovinska kolišča

Izvleček

V prispevku predstavljamo del rezultatov raziskovalnega projekta, ki je bil usmerjen v študij poplavne ravnice Ižice na Ljubljanskem barju, v katero sta umeščeni arheološki najdišči Maharski in Resnikov prekop. Z LiDAR meritvami površja in neposrednim datiranjem opuščenih rečnih korit dokazujemo, da je najdišče Maharski prekop stalo na rečnem bregu in ne na 'mostiščarskem' jezeru.

Ključne besede: Slovenija, Ljubljansko barje, prazgodovina, poplavna ravnica, rečna korita, Ižica, Maharski prekop, Resnikov prekop, LiDAR, absolutno datiranje

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh