Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 59, 2008

Danijel DZINO:

“Iliri, ki so Kelti“: Strabon in identitete “barbarov“ iz Ilirika

Izvleček

Avtor v članku ponovno preuči mnenje antičnega geografa Strabona o Japodih kot “mešanem ljudstvu“, ki je bilo v stroki že obravnavano. Postavi ga v kontekst modernih znanstvenih diskusij o naravi identitet prazgodovinskih in antičnih ljudstev na mediteranskem obrobju.

Ključne besede: Japodi, Strabon, Ilirik, antična identiteta, antična etnična zavest

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh