Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 59, 2008

Paul GLEIRSCHER:

O grobu bojevnika z mečem z Napoleonovega travnika nad Beljaškimi Toplicami

Izvleček

Pridatki dobro znanega gomilnega groba moškega z mečem in ženske, ki jih je leta 1871 nad Beljaškimi Toplicami (Warmbad Villach) izkopal Felix von Luschan, so veljali za izgubljene vse do trenutka, ko je v devetdesetih letih Louis Nebelsick bronaste predmete identificiral v depojih Prazgodovinskega muzeja v Berlinu. S Karlom Kausom sta jih preučila in objavila. Štiri posode, vse med seboj podobne in neokrašene, pa so obveljale za pogrešane, čeprav so bile tri izmed njih razstavljene – ena v Mestnem muzeju v Beljaku in dve v koroškem Deželnem muzeju v Celovcu – in vse večkrat objavljene. Članek jih podrobno obravnava in predstavi argumente za datacijo pokopa v (pozno) Ha B3 stopnjo (Ljubljana IIa), okoli leta 800 pr. Kr.

Ključne besede: Avstrija, Koroška, Warmbad Villach (Beljaške Toplice), zgodnja železna doba, gomilni grob z mečem, lončenina

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh