Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 59, 2008

Christoph GUTJAHR (s prispevkom Silvie RENHART):

Halštatski žgani grob z žaro iz Unterhausa pri Wildonu na Avstrijskem Štajerskem

Izvleček

Konec avgusta 2003 so v Unterhausu (Wildon, Avstrijska Štajerska), ob izkopu kanalizacijskega jarka, naključno odkrili žgan grob. Izkazalo se je, da gre za pokop mlajše osebe, stare med 13 in 18 let. Kot žara je bila uporabljena manjša posoda s stožčastim vratom, okrašena z motivom metop, ki je bila pokrita z nažlebljeno skodelico, v notranjosti okrašena s križnim motivom. Ob izkopavanjih dve leti kasneje so bile razkrite tudi zanimive podrobnosti samega načina pokopa.

Na osnovi zbranih primerjav je razvidno, da grob sodi najverjetneje v čas Ha C2 po srednjeevropski kronologiji. V pozni bronasti dobi in starejšem halštatskem obdobju je obravnavano območje Wildona (Wildoner Schlossberg in Buchkogel) gotovo predstavljalo eno od pomembnih središč poznejše Avstrijske Štajerske.

Ključne besede: Avstrija, Štajerska, Wildon, starejša železna doba, žgan grob, posoda s stožčastim vratom, nažlebljena skodelica

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh