Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 59, 2008

Julijana VISOČNIK:

Vojaški napisi iz Celeje in njene okolice

Izvleček

Avtorica predstavi vojaške napise iz Celeje in okolice; beneficiarski napisi, ki so že bili predmet raziskave, so navedeni le tabelarino. Napisi so zbrani v katalogu (delitev mesto – ager), kjer transkripciji sledi še prevod. V osrednjem delu so vojaški napisi analizirani glede na vojaške funkcije in enote, ki so izpriane na napisih. Avtorica opozarja tudi na druge posebnosti: imena, ikonografijo, jezikovne znailnosti ... Velik del vojaških napisov predstavljajo nagrobniki, votivni so trije, poastitvena dva. Najve celejskih vojakov je svoje služenje opravilo v Drugi italski legiji, torej v edini noriški legiji. Na napisih so izpriani predvsem navadni vojaki in veterani, sreamo pa tudi pretorijance in centurione.

Ključne besede: antika, rimski imperij, Norik, Celeja, rimska vojska, vojaške enote, funkcije

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh