Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 59, 2008

Branko KERMAN:

Rakičanske Muzge – nova rimska vila v Prekmurju

Izvleček

V članku je predstavljena s pomočjo aerofotografije odkrita rimska vila v Prekmurju, na Rakičanskih Muzgah pri Murski Soboti. Arheološki terenski pregled območja je potrdil, da tloris na fotografiji kaže na rimsko vilo. Med pobrano antično keramiko izstopajo fragmenti sigilatnega posodja, krožniki, sklede, fragment steklenega balzamarija in groba lončenina. Najdbe so datirane v 2. in 3. stoletje. V ta časovni okvir lahko umestimo tudi vilo. Odkritje širi pogled na dosedanje poznavanje antične poselitve Prekmurja.

Ključne besede: Slovenija, Prekmurje, Rakičanske Muzge, rimska vila, aerofotografija, terenski pregled, tera sigilata, rimska cesta

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh