Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 59, 2008

Borut TOŠKAN:

Sesalska favna iz bronastodobnega najdišča Mali Otavnik pri Bistri na Ljubljanskem barju

Izvleček

V sicer skromnem (N = 148, NISP = 72) favnističnem vzorcu iz bronastodobnega najdišča Mali Otavnik pri Bistri (Ljubljansko barje, osrednja Slovenija) je bilo zastopanih najmanj 13 vrst velikih sesalcev, od tega le pet domačih. Lovne vrste prevladujejo tudi po številu določenih primerkov, saj njihov delež presega 70 % NISP. V tem smislu Mali Otavnik bistveno odstopa od večine sočasnih najdišč v širši regiji, kjer je (ostankov) lovnih vrst praviloma le za vzorec. Med verjetnejše vzroke za nenavadno favnistično sliko tukaj obravnavanega najdišča sodijo kulturne preference tam živečih ljudi, specifične naravne danosti Ljubljanskega barja v bronasti dobi ter morda tudi sama funkcija naselbine.

Ključne besede: Slovenija, Ljubljansko barje, zgodnja bronasta doba, sesalski ostanki, lov

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh