Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 59, 2008

Jure KRAJŠEK in Primož STERGAR:

Keramika z rimskega svetiščnega območja v Podkraju pri Hrastniku

Izvleček

V prispevku je predstavljen del keraminega gradiva, odkritega pri izkopavanju na lokaciji Podkraj pri Hrastniku. Poleg rimskega svetiša (Savus in Adsaluta) so bili raziskani tudi štirje bivalni objekti. Avtorja z doloitvijo in datiranjem rimskega keraminega gradiva iz intaktnih plasti zamejita trajanje naselbine in poskušata doloiti funkcijo posameznih objektov.

Ključne besede: Slovenija, rimsko svetiše obhodnega tipa, Savus in Adsaluta, naselbina, rimska keramika, Podkraj, Hrastnik

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh