Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 59, 2008

Hermann MÜLLER-KARPE:

Britev iz mlajšega žarnogrobiščnega obdobja z Dolenjskega

Izvleček

V članku je predstavljena doslej nepoznana žarnogrobiščna britev iz Sadnikarjeve muzejske zbirke v Kamniku. Najdena naj bi bila pri Višnji Gori na Dolenjskem.

Ključne besede: Slovenija, Dolenjska, mlajše žarnogrobiščno obdobje, britev

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh