Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 59, 2008

Ante ŠKEGRO:

Mukurska škofija (Ecclesia Muccuritana) v Dalmaciji

Izvleček

V času Drugega salonitanskega cerkvenega zbora, 4. maja 533, so bile med drugim ustanovljene tri nove škofije s sedeži v Sarsenteru, Mukuru in Ludru. Z lokacijo teh treh središč, območij vključenih v škofije in jurisdikcijo njihovih škofov, so se ukvarjali številni raziskovalci. Kljub temu so bistvena vprašanja o novo ustanovljenih škofijah še vedno sporna in predmet razprave. Vzrok so predvsem številne napake in popačena latinščina, v kateri so zapisani akti cerkvenega zbora. Ti dokumenti pa so edini, ki navedene škofije omenjajo.

Škofija s sedežem v Mukuru je bila tipična ruralna dieceza. Območje jurisdikcije mukurskega škofa je segalo od jugovzhodnih predelov Mosorja in Poljic vse do neretvanskih močvirij ter od srednjedalmatinskih otokov Brača, Hvara in Visa (morda tudi Korčule) in severozahodnega dela polotoka Pelješca verjetno vse do imotsko-bekijskega območja.

Ključne besede: Dalmacija, zgodnje krščanstvo, mukurska škofija (Ecclesia Muccuritana)

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh