Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 60, 2009

Dragan BOŽIČ

K halštatskemu grobu z oklepom, ki ga je leta 1913 pri Stični izkopala vojvodina Mecklenburška.
O zanesljivosti grobnih celot Mecklenburške zbirke

Izvleček

Grobna celota groba z oklepom iz gomile 52 oziroma IV v Stični, ki ga je leta 1913 izkopala vojvodinja Mecklenburška, je bila že štirikrat predstavljena, vsakokrat nekoliko drugače. Nobena od štirih različic pa se ne ujema povsem s podatki v zapiskih vojvodinjinega tajnika Gustava Goldberga. Od najdb, ki so jih doslej pripisovali grobu, so bili zanesljivo najdeni v njem samo oklep, kernos in lonček. Morda izvirajo iz njega tudi ciborij z nagubanim trupom in sulični osti. Zagotovo pa mu ne pripadajo pokrova, manjša ciborija in 67 kalotastih gumbov z zanko. Manjša ciborija in pokrova so iz kakega drugega stiškega groba, z Magdalenske gore ali celo s kakega drugega grobišča dolenjske halštatske kulture, kalotasti gumbi pa so z grobišča v Stražnem dolu blizu Goleka pri Vinici. Figuralno okrašena pasna spona s sprevodom moških in ženske, ki jo je Rainer-Maria Weiss pripisal grobu z oklepom iz gomile 52, Biba Teržan pa grobu z dvogrebenasto čelado iz gomile 55 oziroma VI v Stični, ni iz nobenega od teh grobov.

Grobne celote Mecklenburške zbirke so nezanesljive. Med pridatke halštatskih grobov z Magdalenske gore in iz Stične so bile zamešane najdbe iz drugih grobov z istega ali celo z drugega najdišča. V nekaterih so najdbe, ki zagotovo izvirajo s poznohalštatsko-latenskega grobišča v Stražnem dolu blizu Goleka pri Vinici (npr. kalotasti gumbi vrste Vinica, bronasti obročki z izrastki, bronaste igle v obliki pastirske palice in jantarne jagode vrst 8d in 8e po Palavestri). Po drugi strani pa so bile halštatske najdbe, ki jih je vojvodinja izkopala na Magdalenski gori in pri Stični, npr. deli sestavljene čelade, zaključka votle ovratnice in odlomek figuralno okrašene situle, zamešane v nekatere grobne celote iz Stražnega dola blizu Goleka pri Vinici.

Ključne besede: Slovenija, Dolenjska, Stična, Magdalenska gora, Bela krajina, Golek pri Vinici, Metlika; Hrvaška, Grobnik, Kastav, Lika; Bosna in Hercegovina, dolina Une; starejša železna doba, grob z oklepom, mlajša železna doba, kalotasti gumbi vrste Vinica, obročki z izrastki, jantarne jagode, Mecklenburška zbirka

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh