Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 60, 2009

Andrej GASPARI in René MASARYK

Na sledi prazgodovinskega Navporta
Gradišče na hribu Tičnica na Vrhniki

Izvleček

Prispevek predstavlja sledove prazgodovinske utrjene naselbine na hribu Tičnica na Vrhniki, ki so bili odkriti med terenskim pregledom aprila 2009. Gradišče sestavljajo nepravilno eliptično oblikovan osrednji del naselbine z več nivoji teras in vršnim platojem ter dva večja predprostora v skupni izmeri 4,5 ha. Ostanki obrambnih struktur obsegajo nasipe, ki so večinoma vidni kot oster prelom zunanjih teras v nižje ležeča pobočja. Posamične najdbe prostoročno izdelane keramike omogočajo okvirno datacijo gradišča v bronasto in starejšo železno dobo. Z naselbine, ki se dviga okoli 50 m nad okolico, je bilo mogoče nadzirati enega ključnih delov karavanske poti med severnim Jadranom in srednjo Evropo ter vodni promet po plovni Ljubljanici. Glede na lego in velikost gradišča, ki na vrhniškem koncu nima primerjave, gre skoraj brez dvoma za centralno naselbino na območju sporočenega prazgodovinskega predhodnika rimskega Navporta.

Ključne besede: Slovenija, Vrhnika, Nauportus, gradišča, bronasta doba, železna doba, rimska doba

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh