Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 60, 2009

Janez DULAR in Marjana TOMANIČ JEVREMOV

Sledovi poznolatenske poselitve v Ormožu

Izvleček

V prispevku so predstavljeni ostanki desetih poznolatenskih peči, ki so bile vkopane v okop opuščenega naselja iz pozne bronaste dobe. Druge stavbne ostaline iz latenskega obdobja zaradi uničenosti vrhnjih plasti niso bile odkrite. Poseljenost današnjega Ormoža ob koncu mlajše železne dobe (stopnja Mokronog IIIa) dokazujejo predvsem drobne najdbe (fragmenti hišne lončenine in fibula tipa Nauheim).

Ključne besede: Slovenija, Štajerska, mlajša železna doba, naselje, peči, keramika

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh