Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 60, 2009

Peter KOS in Beatriče ŽBONA TRKMAN

Zakladna najdba rimskih republikanskih in noriških novcev iz okolice Kobarida

Izvleček

Najdba rimskih republikanskih srebrnih in bronastih novcev ter lokalnega keltskega srebrnega drobiža ob prazgodovinski poti je ostala v zemlji iz začetka druge polovice 2. stoletja pr. Kr. Kaže strukturo denarja, ki je bil v tistem času v obtoku na tem prostoru, obenem pa časovno opredeljuje kovanje noriških malih srebrnikov.

Ključne besede: novčna zakladna najdba, rimski republikanski novci, noriški mali srebrniki, Gallia Cisalpina, druga polovica 2. st. pr. Kr.

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh