Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 60, 2009

Boštjan LAHARNAR

Železnodobno gradišče Žerovnišček pri Bločicah na Notranjskem

Izvleček

Prispevek obravnava drobne najdbe z utrjene naselbine na Žerovniščku pri Bločicah. Glavnina opredeljivih najdb je iz starejše in mlajše železne dobe, zlasti iz poznega latenskega obdobja. Kaže, da je bila z rimsko osvojitvijo tega dela Notranjske naselbina opuščena. Razlog je verjetno strateški, saj je utrjena naselbina nadzirala pomembno komunikacijo, ki je vodila od Jantarne poti proti Dolenjski, Beli krajini in Kvarnerju.

Ključne besede: Slovenija, Notranjska, Žerovnišček pri Bločicah, utrjena naselbina, drobne najdbe, starejša železna doba, mlajša železna doba, zgodnja rimska doba

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh