Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 60, 2009

Edisa LOZIĆ

Rimske klesarske delavnice na Ižanskem

Izvleček

V članku je predstavljena hipoteza o treh rimskodobnih klesarskih delavnicah, ki so bile na območju Strahomerja, Iške vasi in Iga na južnem robu Ljubljanskega barja, južno od Emone. Hipoteza je nastala na podlagi formalne analize nagrobnih stel in analize njihove prostorske distribucije.

Ključne besede: Slovenija, Ig z okolico, nagrobne stele, rimska doba, klesarske delavnice

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh