Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 60, 2009

Alenka RAMŠAK

Gomile starejše železne dobe na Godeško-Reteških dobravah pri Škofji Loki

Izvleček

V članku je predstavljeno starejšeželeznodobno gomilno grobišče pri Godešiču in Retečah pri Škofji Loki na Gorenjskem. Objavljeni so rezultati terenskega pregleda grobišča in ovrednoteni dokumenti in arhivski viri, ki govorijo o izkopavanju šestih izmed 55 gomil. Gomile so bile prvič omenjene leta 1897, v pričujočem članku objavljene najdbe izvirajo iz raziskav in tudi nestrokovnih posegov v letih 1939, 1940 in 1958. Grobišče lahko datiramo v starejšo železno dobo, v čas od 7. do sredine 5. stoletja pr. n. št.

Ključne besede: Slovenija, Gorenjska, Godešič, Reteče, starejša železna doba, topografija, gomilno grobišče, žgani grobovi, grob s kamnito grobno konstrukcijo

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh