Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 60, 2009

Tina MILAVEC

Samostrelne fibule 5. in 6. stoletja na jugovzhodnoalpskem prostoru

Izvleček

V članku so predstavljene samostrelne fibule s trdnim nosilcem igle in z gumbom na loku 5. in 6. stoletja, ki so bile najdene v Sloveniji. Dopolnili smo tudi sliko njihove razprostranjenosti v jugovzhodnih Alpah in poskušali dokazati njihovo še vedno sporno pripadnost staroselskemu prebivalstvu. Poleg tega obravnavamo tudi v Sloveniji redke najdbe balkanskih samostrelnih fibul z nazaj zavito nogo, ki kažejo na slabo poznano bizantinsko prisotnost v 6. stoletju.

Ključne besede: jugovzhodne Alpe, Slovenija, pozna antika, samostrelne fibule, fibule z gumbom na loku, balkanske fibule z nazaj zavito nogo, višinske naselbine, staroselci, Germani

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh