Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 60, 2009

Tina MILAVEC

Pregled raziskav zgodnjega srednjega veka v Sloveniji

Izvleček

V članku je kratko predstavljena zgodovina raziskav zgodnjesrednjeveškega obdobja v Sloveniji z najpomembnejšo literaturo, ne spuščamo pa se v problematiko obdobja. Navedena so glavna najdišča, predvsem naselbine in grobišča, ter raziskave drobnega gradiva.

Ključne besede: Slovenija, zgodnji srednji vek, zgodovina raziskav

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh