Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 60, 2009

Anton VELUŠČEK

Ljubljansko barje, problemi razlage virov

Izvleček

V prispevku je prikazana problematična razlaga podatkov raziskav na Ljubljanskem barju Mihaela Budje in Dimitrija Mlekuža.

Ključne besede: Ljubljansko barje, kolišča, metodološki problemi, okolje

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh