Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 66, 2015

Ivan BOGDANOVIĆ, Miroslav VUJOVIĆ

Keramična oljenka v obliki gladiatorske čelade iz viminacijskega amfiteatra

Izvleček

Članek obravnava keramično oljenko, ki posnema obliko gladiatorske čelade in je bila odkrita v viminacijskem amfiteatru. Najdena je bila v bližini manjših konstrukcij, ki verjetno predstavljajo gladiatorski kultni prostor. Oljenka izvira iz prve četrtine 2. stoletja našega štetja, kar časovno sovpada z razvojem mesta in začetkom delovanja amfiteatra. Vrhunska izdelava z natančno oblikovanimi podrobnostmi dokazuje, da gre za uvožen izdelek. Rekonstruirana nepopolno ohranjena svetilka iz Viminacija glede na analogije predstavlja pomanjšani posnetek značilnih čelad gladiatorjev murmillo. Po okrasu svetilke in njeni obliki lahko sklepamo o načinu izdelave, predvsem lokacija najdbe, domnevno povezana s kultnimi prostori v amfiteatru, pa nakazuje ožjo namembnost svetilke.

Ključne besede: rimska doba, Zgornja Mezija (Srbija), Viminacium (Viminacij) pri Kostolcu, amfiteatri, keramične oljenke, gladiatorske čelade

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh