Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 66, 2015

Franz GLASER

“Človek vidi samo to, kar ve”.
Obdobje preseljevanja ljudstev v učbenikih in muzejih

Izvleček

Arheološke raziskave zadnjih štiridesetih let so spremenile prvotno predstavo o obdobju preseljevanja ljudstev, pozne antike in zgodnjega krščanstva v Sloveniji, Italiji in Avstriji. Arheološka izkopavanja in obdelava gradiva so finančno zahtevni, pa vendar je rezultate v avstrijskih šolskih učbenikih komaj zaznati. Tudi v muzejih so informacije pogosto skromne, občasno, kot v šolskih učbenikih, zreducirane na klišeje. V prihodnost usmerjeno delo z javnostmi in muzejska pedagogika sta zato pozvana, da se teh težav zavesta.

Ključne besede: obdobje preseljevanja ljudstev, pozna antika, zgodnje krščanstvo, šolski učbeniki, delo z javnostmi, muzejska pedagogika

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh