Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 66, 2015

Lucija GRAHEK

Zgodnjelatenski grobovi iz Orehove vasi pri Mariboru

Izvleček

Na arheološkem najdišču Orehova vas pri Mariboru, kjer so bile odkrite ostaline iz različnih arheoloških obdobij, je bilo leta 2006 izkopano majhno zgodnjelatensko grobišče s tremi grobovi. Poleg najverjetneje žganega groba 2, v katerega je bilo pridano zgolj keramično posodje, sta bila na grobišču izkopana še dva grobova s kompletom orožja, ki ga sestavljata meč v nožnici in sulična ost. V žganem grobu 1 je bilo orožje obredno uničeno, v grobu 3 pa ne.

Grob 3 je izjemen tako na grobišču kot tudi v širšem zahodnopanonskem prostoru. Gre namreč za dvojni grob z biritualnim načinom pokopa. Glede na velikost in obliko grobne jame ter lego namensko nepoškodovanih grobnih pridatkov gre zelo verjetno za ostanke skeletnega pokopa oboroženega moškega. Zraven so bili odkriti žgani ostanki ženske z železno fibulo zgodnjelatenske sheme z gumbom na nogi. Kljub različnima načinoma gre v grobu 3 bržkone za sočasna pokopa moškega in ženske.

Vsi trije grobovi iz Orehove vasi sodijo v LT B2 ali stopnjo Mokronog I. Grobišče ima dobre primerjave v sočasnem majhnem grobišču iz Srednice pri Ptuju, kjer so bili najverjetneje pokopani keltski prišleki iz severovzhoda; opazne so tudi nekatere podobnosti z latenskim grobiščem na Kapiteljski njivi v Novem mestu, za katerega je značilno ohranjanje kontinuitete iz poznobronastodobnega in halštatskega obdobja.

Ključne besede: Slovenija, Štajerska, Orehova vas, mlajša železna doba LT B2, mokronoška skupina, biritualni način pokopa, meči Kosd C, železne fibule zgodnjelatenske sheme z gumbom na nogi

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh