Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 66, 2015

Peter KOS

Mali tavriški srebrniki tipa Đurđevac

Izvleček

Avtor je zbral vso dokumentacijo o malih tavriških srebrnikih tipa Đurđevac. Dokazati je bilo mogoče kovanje dveh skupin malih novcev tega tipa. Prva skupina ima na sprednji strani upodobljeno tako imenovano Apolonovo glavo, na zadnji strani konja, novci druge skupine pa imajo na obeh straneh upodobljenega konja. Novci ustrezajo tretjinskemu delu drahme oziroma dvanajstini velikih srebrnikov tega tipa. Podobno kot tetradrahme tega tipa je tudi kovanje njihovega drobiža mogoče časovno umestiti na konec 2. stoletja pr. Kr.

Ključne besede: mali srebrniki Tavriskov, 2. st. pr. Kr.

Article (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh