Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 66, 2015

Tina MILAVEC

Poznoantično okensko steklo z višinske naselbine Tonovcov grad pri Kobaridu

Izvleček

Na utrjeni poznoantični višinski naselbini Tonovcov grad pri Kobaridu v zahodni Sloveniji je bilo okensko steklo najdeno v plasteh uporabe in propada poznoantične hiše in cerkvenega kompleksa. Zastopano je steklo dveh barv, rumenkasto in zeleno. Steklo kaže običajne značilnosti izdelave s pihanjem v cilinder, nekateri kosi stekla imajo robove preoblikovane z drobljenjem.

Najbolj zanimivo odkritje je velika količina steklenih ploščic natančno oblikovanih geometrijskih oblik (trikotniki in paralelogrami), ki so sestavljale eno ali več oken v ladji osrednje cerkve na Tonovcovem gradu.

Kratek pregled sočasnih najdišč pokaže, da zastekljena okna niso redek pojav v poznoantičnih naselbinah jugovzhodnih Alp, temveč da so bila prisotna v skoraj vseh cerkvah in večini bivalnih hiš.

Ključne besede: pozna antika, jugovzhodne Alpe, Tonovcov grad pri Kobaridu, okensko steklo, oprema hiš, cerkvena oprema

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh