Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 66, 2015

Mihailo MILINKOVIĆ

Arheološka opažanja o fortifikacijskih rešitvah pri zgodnjebizantinskih utrjenih postojankah na območju današnje Srbije

Izvleček

Članek prikazuje nekatera arheološka opažanja o sistemu gradnje in rešitvah, uporabljenih pri izgradnji zgodnjebizantinskih utrjenih naselbin 6. in začetka 7. st. na območju današnje Srbije (severni Ilirik). Po kratki zgodovini raziskav in interpretacij so analizirani glavni principi zgodnjebizantinskih fortifikacij z balkanskega območja. Arheološka izkopavanja so dokazala, da lahko večino aglomeracij interpretiramo kot utrjena ruralna naselja, nekatera z mogočimi dodatnimi funkcijami v povezavi z rudarstvom, metalurgijo, trgovanjem. Predstavljene so zakonitosti izbire lokacije, obrambnega sistema – izgradnja obzidij, jarkov, vhodov, stolpov ipd.

Ključne besede: Srbija, Ilirik, zgodnjebizantinsko obdobje, utrdbe, obzidja, stolpi, vrata

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh