Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 66, 2015

Zvezdana MODRIJAN, Matjaž NOVŠAK

Lonec z glajenim okrasom iz rimskodobnega vodnjaka v Dobovi

Izvleček

V rimskodobnem vodnjaku pri Dobovi so bili najdeni keramični lonec, železna žaga in železni obroči vedra. Članek se osredotoča predvsem na lonec z glajenim okrasom, za katerega primerjave kažejo na precej širok prostorski in časovni okvir in omogočajo datacijo v 5. st. Lonec je rezultat prevzemanja vplivov med rimskim prebivalstvom in novimi naseljenci, ki je za drugo polovico 4. in začetek 5. st. pogosto in dobro dokumentirano predvsem na območju donavskega limesa. Zaradi tega intenzivnega prehajanja je etnična opredelitev uporabnikov večine najdb vprašljiva, kar velja tudi za uporabnike obravnavanih najdb.

Ključne besede: Slovenija, Dobova, poznorimsko obdobje, keramika z glajenim okrasom, rimskodobni vodnjaki

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh