Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 66, 2015

Milan SAGADIN

Zakladna najdba z Grdavovega hriba pri Radomljah

Izvleček

V poznoantični naselbini Grdavov hrib pri Radomljah je bil leta 1996 odkrit depo sočasnega orodja, nedvomno namenjenega obdelavi lesa. S sondiranjem in preverjanjem natančne lokacije so bile odkrite še druge naselbinske najdbe. Novost v članku predstavljata interpretacija nazobčanega polmesečastega rezila kot sestavni del sodarskega orodja (t. i. utorovnika) ter določitev namembnosti ukrivljenemu, na eni strani gibljivo vpetemu rezilu – verjetno so ga uporabljali kot sekač za obdelavo lesenih izdelkov. Orodje iz zakladne najdbe je funkcionalno poenoteno in po vsej verjetnosti predstavlja inventar poznorimske tesarske delavnice iz druge polovice 4. stoletja. S sočasnimi sorodnimi najdbami nakazuje postopen prehod k pretežno leseni gradnji v poznorimskem obdobju.

Ključne besede: Slovenija, Grdavov hrib, poznorimsko obdobje, zakladne najdbe, tesarsko orodje, sodarsko orodje, svedri, tesla, dleta, sekire, rezila, utorovniki, šestila, zvonci, ključavnice, puščične osti, zapestnice, amfore LRA 3, glazirana keramika

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh