Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 66, 2015

Valentina ZOVIĆ, Anamarija KURILIĆ

Strukture zavjetnih natpisa rimske Liburnije
[Votivni napisi iz rimske Liburnije]

Izvleček

Članek analizira zgradbo napisov na votivnih spomenikih iz antične Liburnije ter razprostranjenost najdišč teh spomenikov. S podrobno razčlembo besedil so votivni napisi razporejeni v osem glavnih skupin in številne podskupine; tipologija temelji na kombinaciji in zaporedju osnovnih elementov besedil. Avtorici sta določili značilno shemo posvetil in na tej osnovi prepoznali regionalne posebnosti Liburnije, saj se sestavni elementi napisov ne pojavljajo povsod enakomerno, nekatere formule so bile uporabljene zelo pogosto, nekatere pa zelo redko. Analiza razkriva zelo pestro sestavo besedil, kombinacije in variacije so odvisne od okolja, v katerem je nastal napis. Na bogatejših in bolj romaniziranih območjih Liburnije je pri votivnih napisih zelo opazna kompleksnost, za napise, ki izvirajo iz vojaškega okolja legijskega tabora Burnum, pa je značilna navedba posvetiteljevega čina. V ostalih, manj romaniziranih predelih prevladujejo preprosto strukturirani napisi.

Ključne besede: rimska doba, Liburnija (provinca Dalmacija), epigrafika, votivni napisi, sestava besedil

Article (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh