Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 67, 2016

Tomislav BILIĆ

Apolon Belenos na novcu Norika i Tauriska [Apollo Belenos na novcih Norikov in Tavriskov]

Izvleček

Glava na sprednji strani novcev Norikov in Tavriskov se v strokovni literaturi pogosto istoveti z glavo Apolona, kar interpreti utemeljujejo z upodobitvijo in videzom boga na novcih, ki so služili kot predloge za kovanje teh novcev. Oblast, odgovorna za izdajo novcev, je najverjetneje poznala identiteto na novcih upodobljenega božanstva, vendar ga je interpretirala kot “narodnega” boga Belena/Belina. Identifikacija Apolona s tem lokalnim božanstvom je bila po keltskem svetu široko razširjena, kar najbolj prepričljivo dokazuje gradivo na območju Norika in Akvileje. Zato ne čudi, da so lokalne keltske kovne oblasti izbrale za upodobitev na sprednji strani novcev prav “narodnega” boga, saj je njegovo čaščenje izpričano na posvetilnih napisih, v svetiščih, v literarnih pričevanjih in, morda, v plastiki.

Ključne besede: 2. in 1. st. pr. n. št., Apolon, Belen, Belin, novci, Noriki, Tavriski

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh