Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 67, 2016

Margherita BOLLA, Marina CASTOLDI

Bronaste posode v severni Italiji med 4. in 1. stoletjem pr. n. št. in primer veronskega območja

Izvleček

Bronaste posode predstavljajo posebno zvrst posodja, ki je bilo narejeno za trajnejšo rabo in je bilo v uporabi več generacij, zato je kronološko manj občutljivo, a je pomenljiv indikator družbenega statusa in navad.

Arheološke najdbe iz severne Italije kažejo tri glavne faze pojava bronastih posod med letom 388 pr. Kr. in avgustejskim obdobjem, ki jih lahko vzporejamo s kronološko delitvijo latenskega obdobja. Z interpretativnim pregledom teh najdb poskušamo osvetliti kontinuiteto, trajanje in novosti posameznih oblik in tipov bronastega posodja.

Območje Verone je zanimiv študijski primer za ugotavljanje razprostranjenosti helenističnega in poznorepublikanskega bronastega posodja. S tega območja je znanih vsaj 150 primerkov iz časa od 4./3. stoletja pr. Kr. do avgustejskega obdobja, izvirajo pa pretežno iz grobnih kontekstov.

Članek osvetljuje odnos med temi najdbami, ki so skoncentrirane na nekaj najdiščih (posebno v Poveglianu), in njihovo povezavo z določenim družbenim slojem. Prinaša tudi katalog bronastih posod z območja Verone, ki so bile zbrane in prepoznane ob preurejanju zbirke Arheološkega muzeja v Veroni v zadnjih dvajsetih letih.

Ključne besede: Severna Italija, območje Verone, latensko obdobje, helenistično obdobje, poznorepublikansko obdobje, avgustejsko obdobje, bronaste posode

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh