Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 67, 2016

Janez DULAR

Železnodobno središče Vače in njegova bojevniška elita

Izvleček

V članku so predstavljeni grobovi bojevnikov s čeladami z Vač. S pomočjo najdb in njihovih kontekstov je bil narejen model družbene strukture, ki na Vačah ni baziral zgolj na descendenčnem principu. Poglavarji so morali izkazovati še druge vrline (sposobnost vodenja, osebna karizma in junaška dejanja), kar lahko razberemo tudi iz scen situlske umet­nosti. Analizirano je mesto Vač v sklopu dolenjske železnodobne skupnosti. Gospodarski razcvet središča sta omogočali bližina rudišč in z njimi povezana metalurgija, agrarni resursi in obvladovanje komunikacij so igrali obrobno vlogo.

Ključne besede: Slovenija, Vače, starejša železna doba, grobovi bojevnikov, čelade, poglavarji, družbena struktura, gospodarske osnove

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh