Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 67, 2016

Peter KOS

Mali tavriški srebrniki tipa Varaždin

Izvleček

Avtor je zbral vso dokumentacijo o malih srebrnikih tipa Varaždin. Trinajst novcev je bilo mogoče uvrstiti v tri skupine, za vse pa je na sprednji in zadnji strani novca značilna upodobitev konja, ki v vseh podrobnostih ustreza upodobitvam konja na tetradrahmah. Prvi dve skupini ustrezata tetradrahmam skupine Varaždin A, medtem ko novci tretje skupine predstavljajo drobiž tetradrahem skupine Varaždin B. Samo za dva novca tretje skupine poznamo njihovo provenienco (Celje in Györ). Mali srebrniki kot dvanajstinski del velikih novcev so bili kovani istočasno s tetradrahmami ob koncu prve polovice 2. stoletja pr. Kr.

Ključne besede: mali srebrniki Tavriskov, novci tipa Varaždin, prva polovica 2. st. pr. Kr.

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh