Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 67, 2016

Ana MARIĆ

Dvodelna certoška fibula različice VIId s kultnega mesta na Medejskem hribu v Furlaniji

Izvleček

V tem članku je obravnavana edina v celoti ohranjena fibula s kultnega mesta na Medejskem hribu blizu Gorice v Furlaniji. Pripada različici VIId certoških fibul, vendar je sestavljena iz dveh delov, kar je bil razlog za podrobnejšo obravnavo. Dosedanje vedenje o tej različici certoških fibul je dopolnjeno z opisom tipoloških razlik med različicami d, e in f VII. vrste, ki so bile v objavah pogosto napačno opredeljene, prvotnemu seznamu fibul različice VIId pa so dodani primerki, predstavljeni po letu 1976. Zadnji poglavji se ukvarjata z datacijo te različice in z dvodelnimi certoškimi fibulami, ki doslej niso bile obravnavane kot poseben pojav.

Ključne besede: Italija, Furlanija, Monte di Medea/Medejski hrib, pozna stopnja halštatske dobe, certoške fibule različice VIId, dvodelna sestava, tipologija, kronologija, razprostranjenost

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh