Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 67, 2016

Anja RAGOLIČ

Nagrobna stela za Petona z Iga

Izvleček

Med arheološkimi izkopavanji leta 2014 na ledini Marof na Igu je bila poleg prvega doslej odkritega rimskega grobišča na tem območju odkrita tudi arhitektonska nagrobna stela. Napis na njej sporoča, da je bil nagrobnik postavljen za Petona in njegovo družino, katere člani nosijo tako rimska kot domača imena, značilna za ižansko območje: Petto, Cotiu (Otiu?), Bugia, Quarta, Rustius (Rusticus?) in Firmus. Stela je bila odkrita razbita na tri dele, ki so skupaj z drugimi obdelanimi kamni ležali v poznoantični jami. V članku je stela podrobneje opisana, napis interpretiran, predvsem pa so navedene možne interpretacije (načrtne?) depozicije rimskih kamnov v jami.

Ključne besede: Slovenija, Ižansko, rimsko obdobje, epigrafika, ižanska osebna imena, nagrobne stele

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh