Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 67, 2016

Petra ŽVAB ROŽIČ, Luka GALE, Boštjan ROŽIČ

Analiza kamnin rimskih nagrobnih stel iz Podkraja in z Iga

Izvleček

Naravni kamen so v okolici Ljubljane (Emona) izkoriščali in uporabljali že v rimskem obdobju. Na tem območju so ohranjeni številni kamniti spomeniki iz tistega časa. V članku je predstavljena analiza kamnine dveh nagrobnih stel, najdenih na južnem obrobju Ljubljanskega barja, na Ižanskem: nagrobnik za Kviemonija in njegovo družino iz cerkve sv. Janeza Krstnika v Podkraju pri Tomišlju in nagrobnik za Petona z Marofa na Igu (sekundarni najdišči). Na podlagi makroskopskega in mikroskopskega opisa je spomenik iz Podkraja izklesan iz litiotidnega apnenca spodnjejurske starosti, spomenik z Iga pa iz ooidnega apnenca, ki po starosti sodi v vrhnji del spodnje jure ali v srednjo juro. Oba litološka različka najdemo na južnem obrobju Ljubljanskega barja, pri čemer je najbolj verjetno nahajališče litiotidnega apnenca okolica Podpeči.

Ključne besede: Slovenija, Podkraj pri Tomišlju, Ig, nagrobne stele, naravni kamen, rimski kamnolomi, analiza kamnine

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh