Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 68, 2017

Primož PAVLIN, Uroš BAVEC

Poznobronastodobno grobišče Žadovinek pri Krškem

Izvleček

Leta 1987 so severozahodno od Žadovinka pri Krškem naleteli na žgane grobove. Med zaščitnimi izkopavanji je bilo odkritih 25 grobov, v katerih so bili najdeni igla tipa Sirolo, tordirana ovratnica s koničastima koncema, lasni obročki s prepletom in psevdoprepletom, amfore, posoda z luknjo v ostenju, skodelici s presegajočim ročajem in vretence. ­Raziskana površina je del večjega poznobronastodobnega grobišča, katerega obseg ni ugotovljen. Najbližje primerjave za izkopane grobove najdemo na bližnjem grobišču na Gomilicah pri Dobovi. V zadnjih letih so bila v okolici zaznana tudi naselja, tako je na območju naravnega prehoda pri Brežiških vratih iz časa pozne bronaste dobe znanih kar šest grobišč in štiri naselja dobovske skupine.

Ključne besede: Slovenija, Žadovinek pri Krškem, pozna bronasta doba, žarna grobišča, dobovska skupina

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh