Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 68, 2017

Vesna TRATNIK, Tina ŽERJAL

Ajdovščina (Castra) – poselitev zunaj obzidja

Izvleček

V prvem delu so prikazani pomembnejši rezultati raziskav rimskodobne Ajdovščine (Fluvio Frigido; Castra) pred letom 2013. V drugem delu podajamo izsledke arheoloških izkopavanj iz let 2006−2007, ki so potekala zunaj obzidja, na južni in zahodni strani. Odkriti so bili temelji stavb iz srednjega in poznega cesarskega obdobja, plasti nasutij in odpad kovaške žlindre. Analiza drobnih najdb podpira domnevo o kontinuirani poselitvi Ajdovščine od sredine 1. st. n. št. do sredine ali celo druge polovice 5. st. V razpravo so ponujeni novi pogledi na vlogo in pomen Kastre v sklopu sistema zapor claustra Alpium Iuliarum in na zaključno fazo rimskodobne poselitve.

Ključne besede: Slovenija, Ajdovščina, Fluvio Frigido, Castra, rimska doba, poselitev zunaj obzidja, fina keramika

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh