Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 68, 2017

Peter KOS

Ajdovščina (Castra) – novčne najdbe iz naselbinskih plasti zunaj obzidja. Pomen novcev za interpretacijo najdišča

Izvleček

Katalog in analiza zajemata 125 rimskih novcev, odkritih med zaščitnimi arheološkimi raziskovanji zunaj obzidja Castra v letih 2006 in 2007. Slika zastopanosti novcev posameznih obdobij ne odstopa od slike, ki jo ponujajo novčne najdbe, odkrite pred tem obdobjem na območju Castra. Novci iz 1., 2. in prve polovice 3. stoletja so zastopani z zgolj 1,6 %, večina novcev sodi v drugo polovico 4. stoletja. Struktura denarja v obtoku je podobna strukturi na najdiščih v severovzhodni Italiji. Odlično ohranjen Honorijev novec iz obdobja 408–423 kaže na normalen dotok denarja v denarni obtok in s tem posredno na aktivnosti v mestu vsaj še v prvih treh desetletjih 5. stoletja. S pomočjo novčnih najdb je sicer mogoče časovno podrobneje opredeliti le redke gradbene strukture, ki so jih zaobjele arheološke raziskave zahodno od obzidja, saj je bila večina novcev odkritih v ruševinskih plasteh.

Ključne besede: Slovenija, rimska doba, 3.–5. st., Castra (Ajdovščina), novčne najdbe, denarni obtok

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh