Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 68, 2017

Katarima ŠMID

Selena in Endimion na marmornem reliefu iz Celeje

Izvleček

Prispevek obravnava upodobitev Selene in Endimiona na marmornem bloku, najdenem na dvorišču Knežjega dvorca v Celju. Upodobitev Selene (napol gola, z bičem oziroma žezlom v roki) je kompozicijsko najbližje upodobitvam na rimskih stenskih slikah v Pompejih in Herkulaneu, ki so datirane v čas cesarja Vespazijana, in deloma tudi bistveno mlajšemu mozaiku iz Utine. Endimion in Eros, na drugi strani, bolj ustrezata t. i. prvemu razredu Endimionovih sarkofagov, ki so nastali med letoma 120 in 180 po Kr.

Na desni stranici je krilati otroški lik s pokrito košaro, ki po mojem mnenju predstavlja enega od Letnih časov v obliki Erotov. Ti so bili še posebej pogosti v drugi polovici 2. stoletja.

Marmornat blok je bil prvotno spodnji del večje edikulne grobnice. Vera Kolšek je v povezavi z njim izpostavila slabo ohranjen relief Marsa in Ree Silvije, ki je kot spolium vzidan v stanovanjsko hišo na Prešernovi ulici 10 v Celju. Oba pripovedna reliefa sta skoraj enakih dimenzij in sorodne kompozicije, prav tako se oba upodobljena para na rimski nagrobni plastiki občasno pojavita drug ob drugem, tako da bi morda lahko celo bila uporabljena na isti grobnici, in sicer na njenem levem oziroma desnem vogalu.

Ključne besede: Slovenija, rimska doba, Celeja, ikonografski motivi, Selena, Endimion, Letni časi, Rea Silvija, grobnice, sarkofagi, stenske slike

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh