Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 68, 2017

Florin-Gheorghe FODOREAN

Praetorium in cesta Emona–Siscia–Sirmium–Tauruno v antičnih geografskih in epigrafskih virih

Izvleček

V prispevku avtor navaja nekatere nove ugotovitve o rimski cesti in cestnih postajah ob cesti Siscia–Sirmium vzdolž reke Save, izpričani na Tabuli Peutingeriani in Antoninskem itinerariju. Rezultat primerjave razdalj med naselbinama, omenjenima v obeh itinerarijih, je poskus nove datacije obeh antičnih kartografskih virov. V diskusiji je izpostavljen problem toponima “Incero sed mansio augusti in pretorio est” na Antoninskem itinerariju, primerljiv s cestno postajo Ad Praetorium/Praetorium na Tabuli Peutingeriani. Po mnenju avtorja obstajajo trdni argumenti, da se traso vzdolž reke Save uvrsti med eno najzgodnejših cestnih povezav v Panoniji. Cesta je bila osnovana kot vojaška komunikacija, a je kmalu postala ena najpomembnejših povezav Italije z Balkanom. Brez dvoma je pomenila močno prometnico in cestne postaje vzdolž nje so v poznejšem obdobju ponujale potrebno oskrbo za javni transportni sistem. To se jasno izraža na Antoninovem itinerariju.

Ključne besede: rimska doba, Tabula Peutingeriana, Antoninski itinerarij, Praetorium, cesta Emona–Siscia–Sirmium–Tauruno, antična geografija, rimski itinerariji

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh