Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 68, 2017

Herbert GRASSL

Pomen Navporta v luči novih napisov na svinčenih ploščicah

Izvleček

Štiri svinčene ploščice, ki so bile najdene leta 2005 v Navportu (Vrhnika), objavil pa jih je Milan Lovenjak (2009), zanimivo osvetljujejo proces romanizacije na tem prostoru v avgustejskem obdobju. Deloma novo branje prve od ploščic priča o trgovini s sadikami vinske trte. V napisu so navedene tudi cene in omenjeni keramični lonci, v katerih so sadike prevažali. Uvajanje rimske kulture pitja vina na območje onstran Alp je bilo povezano z velikim začetnim kapitalom. Prepoved gojenja trt in oljk, ki so jo Rimljani uvedli v 2. stoletju pr. Kr. in se je verjetno nanašala na Histre in Japode, v avgustejskem času ni več veljala. Uvoz za rimsko kuhinjo značilne ribje omake (verjetno za rimske vojake v Navportu), ki je omenjena na drugi ploščici, je zelo zanimiv dokaz o širjenju rimske kulinarike in rimskega načina življenja. Dve slabo čitljivi ploščici se nanašata na uvoz volne in kratkih tunik, kar kaže, da je bila v Navportu razvita tekstilna obrt. Ploščice, ki so bile pritrjene na embalažo oziroma na zavoje blaga, dokazujejo ustaljeno obliko rimskega trgovanja, ki je temeljila na plačevanju z denarjem in računovodstvu.

Ključne besede: Slovenija, rimska doba, Nauportus (Vrhnika), epigrafika, sadike vinske trte, ribje omake, tekstilna obrt, trgovanje

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh